Báo giá

Gửi yêu cầu dịch

Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ một cách tốt nhất. Bạn cũng có thể tham khảo báo giá phía bên dưới.
Ngôn ngữ đầu Ngôn ngữ cuối Báo giá (VND/Trang)
Tiếng Anh Tiếng Việt 49.000
Tiếng Trung Tiếng Việt 63.000
Tiếng Nhật Tiếng Việt 85.000
Tiếng Hàn Tiếng Việt 85.000
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Việt 69.000
Tiếng Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha
Tiếng ý
Tiếng Việt 162.000
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Na Uy
Tiếng Ukraina
Tiếng La Tinh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Việt 189.000
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Đảo Ship
Tiếng Rumani
Tiếng Bungari
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Serbia
Tiếng Hungari
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Turmenia
Tiếng Việt 250.000
Ngôn ngữ đầu Ngôn ngữ cuối

Báo giá

(VND / trang)

Tiếng Việt Tiếng Anh 55.000
Tiếng Việt Tiếng Trung 68.000
Tiếng Việt Tiếng Nhật 95.000
Tiếng Việt Tiếng Hàn 95.000
Tiếng Việt Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
76.000
Tiếng Việt Tiếng Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha
Tiếng ý
171.000
Tiếng Việt Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Na Uy
Tiếng Ukraina
Tiếng La Tinh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
198.000
Tiếng Việt Tiếng Hy Lạp
Tiếng Đảo Ship
Tiếng Rumani
Tiếng Bungari
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Serbia
Tiếng Hungari
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Turmenia
269.000