Hệ thống phiên dịch a2z bao gồm 98 chi nhánh có mặt khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Với hơn 10.000 phiên dịch viên, chuyên phiên dịch các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Nga, Pháp, Đức, Trung, .... Đáp ứng ngay tất cả các nhu cầu phiên dịch trong và ngoài nước